Småtrolla

Det viktigste for småtroll, er at de føler tillit og trygghet til oss voksne, og at vi gir de nærhet og omsorg for å oppnå god tilknytning og trygge relasjoner. I år er vi 11 småtroll og 5 voksne, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med både barn og foreldre.

For å oppnå nettopp dette, har vi fokus på å ta oss god tid i en ellers så hektisk hverdag. Vi er på gulvet sammen med de, og møter der de er.

Små barn er glad i sang og musikk, dans og bevegelse, og det er noe vi griper fatt i. Vi synger masse, både i samling og i lek, vi har musikksamling med instrumenter og vi hører musikk på cd.

 

Vi bruker bevegelsessanger, og har egen "gymtime" hvor vi har ulike aktiviteter med mål om variert bruk av kroppen. Vi er glade i å være ute og er ute hver dag, men har en fast turdag og en fast utedag. Turene går til plassen vår i skogen, rundt på idrettsanlegget eller rundt i nærområdet vårt. Utedagen vår bruker vi enten til ekstra tur, eller vi koser oss på lekeplassen vår.

Arbeidsmetoden vi bruker er å ta oss god tid i det vi gjør. I forhold til temaer og prosjekter, forsøker vi å ta tak i barnas interesser, samtidig som vi velger å introdusere barna for nye temaer.

I år består småtrolla av 4 1-åringer og 7 2-åringer. For å kunne imøtekomme barnas behov best mulig, vil vi etter hvert dele gruppa litt, slik at de eldste for litt flere utfordringer på ulike plan.